Elevrådet

Nästa möte 25/9 kl. 14.00 i HKK2.

En representant per klass.

Välkomna!

25 januari 2016