Vuxenstödjare

Vuxenstödjare
På skolan har vi ett team som består av lärare från alla arbetslag, skolledning och kurator.De arbetar på olika sätt med frågor som handlar om elevenas trygghet och mående.

Likabehandlingsplan
På Ärentunaskolan arbetar vi för att alla ska behandlas lika. Alla på skolan skall ta tydligt avstånd från diskriminering och annan
kränkande behandling, aktivt verka mot kränkande särbehandling samt följa
skolans likabehandlingsplan. Du hittar planen under Dokument.

Uppdaterad: