Föräldramöte elever och föräldrar i åk6 20/3.

Föräldramöte för elever och föräldrar ti 20/3 kl.18 åk 6.

Föräldramöte för elever och föräldrar ti 20/3 kl.18 åk6.

Kontraktskrivning Tobaksfri Duo för de som vill.
Deltar gör Klassföreståndare åk 6 tillsammans med personal ifrån Hälsoäventyret.

Läs mer om TobaksfriDuo här

6 mars 2018